Privacybeleid

Status: maart 2023

1. ALGEMENE INFORMATIE

Koblenz-Touristik waardeert uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze aanbiedingen, producten en diensten. De bescherming van uw persoonlijke gegevens (hierna: "gegevens") tijdens het gebruik is een belangrijke zorg voor ons en we willen dat u zich comfortabel en veilig voelt wanneer u onze website bezoekt. Het naleven van de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming is voor ons vanzelfsprekend.

In principe is het mogelijk om onze website te gebruiken zonder dat u uw gegevens hoeft te verstrekken. Hierna leggen wij uit of en welke gegevens tijdens uw bezoek op onze website worden verzameld en gebruikt.

Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt voor de website http://www.weinfestival-koblenz.de/.

2. IDENTITEIT VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van art. 4 nr. 7 DS-GVO (Algemene verordening gegevensbescherming EU) is

Koblenz-Touristik GmbH
Bahnhofplatz 7
56068 Koblenz

bereikbaar op tel.: 0261 30388-0, fax: 0261 30388-11, e-mail info@koblenz-touristik.de

3. FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Koblenz-Touristik heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld bij

3rd Mind Business Consulting GmbH
Langer Weg 60
65760 Eschborn

Voor vragen over gegevensbescherming kunt u de heer Frank Giebel bereiken op: DSB-Service@3rd-mind.de

Houd er rekening mee dat als u contact met ons opneemt via een standaard e-mail, de vertrouwelijkheid van de verzonden informatie niet kan worden gegarandeerd; dit komt door de (technische) aard van e-mailverzending. We raden u daarom aan vertrouwelijke informatie per brief te versturen.

4. PERSOONSGEGEVENS

Dit is alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); een identificeerbare natuurlijke persoon (mens) is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Dit betekent in principe alle directe of indirecte informatie die naar uw identiteit leidt. Hieronder vallen bijvoorbeeld gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, rekeninggegevens, creditcard-/debetkaartgegevens, maar ook vingerafdrukken, foto's, enz.

5. DOELEINDEN VAN VERWERKING EN RECHTSGRONDSLAG

Als u ons uw gegevens verstrekt, is het gebruik door ons regelmatig gebaseerd op het met u gesloten contract of precontractuele onderhandelingen op basis van art. 6 (1) lit. b DS-GVO of op uw vrijwillige toestemming in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a DS-GVO, bijv. voor het verwerken van uw aanvragen, het gebruik van onze webformulieren en dergelijke.

Bovendien kunnen wij als overheidsinstantie gegevens van u verwerken op basis van art. 6 (1) lit. e DS-GVO in combinatie met § 3 LDSG RP (wet op de gegevensbescherming van de deelstaat Rijnland-Palts) indien dit noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van de aan ons verleende overheidsbevoegdheid.

Webformulieren:

Wanneer we webformulieren gebruiken, is uw toestemming vereist voor de overdracht en verwerking van de daarin verstrekte informatie. De tekst voor de toestemming is direct beschikbaar onder het betreffende formulier.

Uw aanvraag wordt vervolgens doorgestuurd naar onze systemen en opgeslagen voor het uitvoeren van een contract of een verzoek om informatie totdat het proces is voltooid en/of voor de duur van de zakelijke relatie. Langere opslag vindt alleen plaats als er wettelijke verplichtingen zijn om gegevens te bewaren (bijv. vanuit de belastingwetgeving).

Uw gegevens die u daar zelf invoert zijn regelmatig:

§Uw voor- en achternaam (vooridentificatie, reservering, registratie, etc.)

§ Uw postadres (voor het versturen van aangevraagde informatie per post)

§ Uw e-mailadres (voor elektronisch contact / reservering / registratie of het versturen van informatie)

§ Uw gewenste boekingsperiode, indien van toepassing met informatie over het aantal personen, programmawensen etc. (voor coördinatie en het opstellen van offertes)

 • Uw aanvraag zelf (vrije tekst)

De specifieke verwerkingsdoeleinden, de mogelijkheden voor herroeping/bezwaar en verdere (ook deelname)voorwaarden worden verder gespecificeerd in de teksten onder de respectievelijke formulieren, indien van toepassing. Houd rekening met deze instructies voordat u uw gegevens via de betreffende formulieren verstuurt.

Automatisch verzamelde gegevens bij het bezoeken van onze websites:

In logbestanden ("server log files"), via zoekmachines en/of formulieren worden automatisch gegevens verzameld wanneer u onze websites gebruikt, die uw webbrowser / provider automatisch naar onze provider doorstuurt. Wanneer u onze websites bezoekt, slaan onze webservers standaard tijdelijk de volgende gegevens op

 • de webpagina's die u op onze site bezoekt en de datum, tijd en duur van uw bezoek
 • het type browser dat u gebruikt, de versie ervan en het besturingssysteem dat u gebruikt
 • de zoekmachine die u gebruikt, indien van toepassing
 • de namen van eventueel gedownloade bestanden
 • het (geanonimiseerde) IP-adres op het moment van toegang
 • het type apparaat dat u gebruikt
 • de website vanwaar u ons bezoekt ("referrer URL").

Voor zover wij deze technische gegevens evalueren, gebeurt dit anoniem en om een probleemloze verbinding van de website te garanderen, om een comfortabel gebruik van onze website te garanderen, om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te evalueren en te verbeteren en voor verdere administratieve doeleinden op basis van art. 6 (1) lit. e DS-GVO in combinatie met. § 3 LDSG RLP.

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Wij behouden ons echter het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren als wij kennis krijgen van specifieke aanwijzingen van onrechtmatig gebruik.

E-mail nieuwsbrief:

Als wij op onze website een nieuwsbriefdienst aanbieden en u zich hiervoor aanmeldt, hebben wij voor de bezorging uw e-mailadres nodig. U kunt op vrijwillige basis meer informatie verstrekken. Door het verstrekken van de gegevens die u hebt ingevoerd in het registratieformulier voor de nieuwsbrief, gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens uitsluitend verwerken voor het verzenden van onze nieuwsbrief naar het door u opgegeven e-mailadres en het documenteren van uw toestemming hiervoor. In principe worden de gegevens niet doorgegeven aan derden. De verwerking is gebaseerd op art. 6 (1) lit. a DS-GVO. U ontvangt eerst een geautomatiseerde e-mail met een link waarop u moet klikken om de ontvangst van de nieuwsbrief te activeren. Op deze manier voorkomen we misbruik van uw e-mailadres en kunnen we garanderen dat u zich daadwerkelijk hebt geregistreerd. We sturen je geen nieuwsbrieven als je deze zogenaamde "double opt-in procedure" niet hebt voltooid.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst: via de afmeldlink in de nieuwsbrief of via het afmeldformulier.

Prijsvragen:

Voor zover wij online prijsvragen aanbieden via onze website, kunt u hieraan deelnemen op basis van vrijwillige deelname n. Art. 6 (1) lit. a DS-GVO, kunnen gegevens van de deelnemers worden verwerkt voor de duur van de wedstrijd en het versturen van de prijzen. Na afloop van de prijsvragen worden de gegevens van de winnaars opgeslagen in overeenstemming met de belastingvoorschriften en worden de gegevens van de niet-winnaars gewist.

Gebruik van een bestemmingsbeheersysteem

Wij gebruiken het destination management systeem"feratel Deskline" van feratel media technologies AG, Maria-Theresien-Straße 8, 6020 Innsbruck, Oostenrijk(www.feratel.at) op onze website om uw directe online boekingen van bijvoorbeeld accommodatiediensten en andere reisdiensten mogelijk te maken. In het kader van dit bestemmingsmanagementsysteem verwerkt feratel media technologies AG als opdrachtverwerker de gegevens van in ons of in de deelstaat Rijnland-Palts gevestigde toeristische instellingen en bases. De aanwijzingen en voorschriften voor de gegevensbescherming van het bestemmingsmanagementsysteem feratel Deskline zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van feratel media technologies AG, die via de link in het boekingsportaal of direct op http://www.feratel.at/rechtliche-hinweise kan worden ingezien .

Voor een goede technische werking van deze boekingsmodule wordt een verplichte technische cookie geplaatst. Meer informatie over cookies vindt u verderop in dit document.

Andere doeleinden:

Gegevensverwerking kan ook plaatsvinden op basis van Art. 6 (1) lit. e DS-GVO in combinatie met. § 3 LDSG RLP kan noodzakelijk worden voor het opstellen, doen gelden of verdedigen van juridische claims in deze contexten.

6. ONTVANGERS OF CATEGORIEËN / DOORGIFTE AAN DERDE LANDEN

Wij hosten onze websites uitsluitend in datacenters in Duitsland of de EU.

Uw gegevens worden niet doorgegeven, verkocht of anderszins overgedragen aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwerking van een contract of het leveren van een dienst, of tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Bovendien worden gegevens namens ons verwerkt op basis van art. 28 DS-GVO (orderverwerking), bijv. voor externe diensten voor het beheer van onze IT-infrastructuur.

Verder vindt gegevensverwerking en de overdracht ervan aan overheidsinstellingen en autoriteiten die gerechtigd zijn om informatie te ontvangen alleen plaats in het kader van de relevante wetten of als we hiertoe verplicht zijn door een gerechtelijke beslissing (cf. art. 6 (1) lit. c DS-GVO in combinatie met. § 3 LDSG RP).

7. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING / PROFILERING

Geautomatiseerde besluitvorming / profilering of scoring in de zin van art. 22 DS-GVO vindt niet plaats.

8. CRITERIA VOOR OPSLAGPERIODE EN VERWIJDERING

De bewaartermijn van uw gegevens is afhankelijk van de verwerkingsdoeleinden (zie hierboven) of de wettelijke bewaartermijnen / verjaringstermijnen en verwijderingstermijnen. In de regel worden ze opgeslagen voor de duur van de zakelijke relatie met ons. Langere (tegen toegang beveiligde) opslag vindt alleen plaats in overeenstemming met de relevante wettelijke bewaarplichten (bijv. voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden) of voor de uitoefening/verdediging van juridische claims.

Voor zover uw gegevens niet langer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden, inclusief wettelijke bewaarplichten, worden ze binnen de wettelijke termijnen verwijderd.

Om technische redenen kunnen gegevens worden gekopieerd in back-upbestanden en mirrors. Dergelijke kopieën worden om technische redenen ook pas na enige tijd verwijderd.

9. COOKIES

Een cookie is een klein gegevenspakket in de vorm van een tekstbestand dat van uw apparaat naar uw browser wordt overgebracht wanneer u een website bezoekt en vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. Cookies veroorzaken regelmatig geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen of persoonlijke gegevens. Cookies worden voornamelijk gebruikt om de technische basisfuncties van de website te garanderen, bijv. navigatie of functies voor winkelmandjes en reserveringen, maar ook om gebruikersinformatie op te slaan tijdens of na een bezoek aan een website. Hieronder vallen bijvoorbeeld taalinstellingen voor meertalige websites, een aanmeldstatus of het punt waarop een video werd bekeken, zodat deze bij een volgend bezoek op hetzelfde punt kan worden afgespeeld. Bovendien kunnen verwante technologieën met dezelfde functie worden opgenomen, die bijvoorbeeld gepseudonimiseerde gebruikersgegevens opslaan in zogenaamde "gebruikers-ID's".

Sommige cookies, met name die van derden, dragen hun inhoud en andere informatie over bezoekers van de betreffende sites over aan onder andere derde landen, waarvoor uw toestemming is vereist.

Deze website gebruikt de volgende cookies:

 • Verplichte of "essentiële" cookies zijn absoluut noodzakelijk voor de goede technische werking van een website of om redenen van informatiebeveiliging. Deze kunnen niet worden "gedeselecteerd" om de functionaliteit van deze website te garanderen (bijv. voor boekingsfuncties via DESKLINE (zie hierboven), om uw cookievoorkeuren op te slaan)

§ Statistieken en cookies van derden: Er worden geen persoonlijke gegevens geanalyseerd voor het gebruik van MATOMO en deze worden ook niet doorgegeven aan derde landen. Voor cookies van derden (bijv. voor GoogleMaps) is echter uw toestemming nodig. Je geeft deze toestemming via een handmatige "dubbelklik"-oplossing direct op het element of via onze Cookie Consent Box (CCB).

 • Cookies voor externe media: uw toestemming is vereist voor de integratie en weergave van bijvoorbeeld YouTube-video's, omdat hiervoor regelmatig gegevens naar derde landen moeten worden verzonden. Inhoud van video- en sociale mediaplatforms wordt standaard geblokkeerd. U geeft uw toestemming via een handmatige "dubbelklik"-oplossing of via onze Cookie Consent Box (CCB).

Wettelijke basis voor het plaatsen van cookies

In principe verwerken wij geen persoonlijke gegevens met behulp van cookies, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u in het geval van een functie van deze website, bijvoorbeeld in het geval van boekingen (cf. art. 6 (1) lit. b of 49 (1) lit. b DS-GVO) of op basis van uw toestemming (cf. art. 6 (1) lit. a of 49 (1) lit. a DS-GVO). In andere gevallen verwerken wij puur technische gegevens zonder persoonlijke referentie op basis van art. 6 (1) lit. e DS-GVO in combinatie met § 3 LDSG RP. § 3 LDSG RP voor een goed functionerende website, een economische en veilige werking ervan en de optimalisatie van ons online aanbod.

Effectief geven en intrekken van toestemming voor cookies

Voordat we een cookie plaatsen, die is gebaseerd op de wettelijke basis van toestemming, vragen we u direct bij deze functie om uw toestemming door middel van een actieve klik of via onze "cookie consent box". U kunt deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de browser te sluiten of via de CCB. Als deze toestemming niet wordt gegeven, worden alleen die cookies geplaatst die technisch absoluut noodzakelijk zijn en waarvan het gebruik is gebaseerd op ons belang en het belang van gebruikers bij de verwachte veiligheid en functionaliteit van onze website.

Basisinstellingen via uw browser

Ongeacht de respectievelijke wettelijke basis voor het plaatsen van cookies (zie hierboven) en de gebruikte technologie (cookiebanner, cookiebox), kunt u het beheer van cookies fundamenteel instellen via de browser die u gebruikt; deze zijn dan regelmatig van toepassing op alle websites in die zin dat uw browser

 • U informeert over het plaatsen van cookies
 • Cookies alleen toestaan in individuele gevallen, cookies uitsluiten voor bepaalde gevallen of in het algemeen, of
 • Cookies automatisch van uw computer verwijdert wanneer u uw browser afsluit.

Volg hiervoor de instructies in de handleiding van uw browser.

Cookieblokkering van online diensten (regelmatig niet beveiligd)

U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden door diensten van derden, in het geval van "tracking" via http://optout.aboutads.info (in het Engels) en www.youronlinechoices.com/ (ook in het Duits) online.

Cookiebeheer via onze Cookie Consent Box (CCB)

Je kunt je toestemming (activeren van cookies) geven en intrekken(deactiveren van cookies) op een elegante manier via onze "cookiebox", die automatisch op je scherm verschijnt wanneer je onze website voor het eerst bezoekt. U kunt de "cookiebox" op elk gewenst moment openen door op het bijbehorende (bewegende) symbool aan de zijkant te klikken. Deactiveren is net zo eenvoudig als activeren (toestemming): door het betreffende vinkje aan of uit te zetten. Uitzonderingen zijn, zoals reeds vermeld, de technisch noodzakelijke ("essentiële") cookies voor het goed en veilig functioneren van onze website (zie hierboven)

Houd er rekening mee dat het deactiveren van cookies kan leiden tot het beperken van bepaalde functies van onze website.

10. GEBRUIK VAN MATOMO

Als onderdeel van onze internetdienstverlening en om onze website voor u verder te verbeteren en nog beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers, gebruiken we het open source programma "Matomo" voor de statistische evaluatie van het websitegebruik (zie voor meer informatie : https://www.matomo.org/). De op deze manier verkregen informatie wordt niet doorgegeven aan derden. De aldus verkregen informatie wordt niet doorgegeven aan derden.

Matomo is zo geconfigureerd dat er geen persoonlijke gegevens worden verwerkt (bijv. geen gebruikers-ID's, gebruikerstracking) en er geen cookies worden ingesteld. Er is ook geen "device fingerprinting", d.w.z. je invoerapparaat kan niet worden herkend. Anonimisering vindt plaats onmiddellijk na de verwerking van het IP-adres en voordat het wordt opgeslagen op onze webserver. Dit gebeurt door het inkorten van het IP-adres met de laatste octetten in overeenstemming met de besluiten van de gegevensbeschermingsconferentie van de federale en deelstaatautoriteiten voor gegevensbescherming (DSK). Dit betekent dat u als gebruiker altijd anoniem blijft.

De anonieme statistische gegevens omvatten bijvoorbeeld

 • Browsertype en -versie
 • gebruikt besturingssysteem
 • Apparaattype, model en merk
 • Schermresolutie
 • gebruikte zoekmachine
 • de bezochte websites, inclusief de tijd die erop is doorgebracht
 • zoektermen en trefwoorden, indien van toepassing
 • Dag en tijd van het bezoek
 • Locatie van het bezoek (continent, land, regio, stad)
 • Browsertaal.
 • Het aantal bezoekers van elke afzonderlijke webpagina,
 • De gebruikte internetprovider.

12. GEBRUIK VAN GOOGLE WEB FONTS

Deze website maakt gebruik van zogenaamde "webfonts" van Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser automatisch de benodigde lettertypen in de cache van de browser. Wij bewaren deze lettertypen regelmatig lokaal op onze servers, d.w.z. dat er geen verbinding tot stand hoeft te worden gebracht met de overdracht van uw IP-adres naar de servers van Google.

Het kan echter niet volledig worden uitgesloten dat uw browser voor deze of andere doeleinden toch een verbinding met de servers van Google tot stand brengt, waardoor Google uiteindelijk weet dat onze website via het door u gebruikte IP-adres werd opgeroepen.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt op uw computer een standaardlettertype gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https: //www.google.com/policies/privacy/.

13. INTEGRATIE VAN YOUTUBE-VIDEO'S

Wij integreren video's van YouTube (eigendom van Google, zie hierboven) in ons online aanbod via overeenkomstige plug-ins op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 49 (1) lit. a DS-GVO, die regelmatig worden opgeslagen op www.youtube.com en direct vanaf onze website kunnen worden of worden afgespeeld. Deze zijn voornamelijk geïntegreerd in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", d.w.z. dat er geen gegevens over jou als gebruiker naar YouTube worden verzonden als je de video's niet afspeelt. Alleen als je de video's afspeelt, worden de in de volgende alinea genoemde gegevens doorgegeven. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Je geeft je toestemming door gebruik te maken van de zogenaamde "dubbelklik"-oplossing, d.w.z. zolang je niet klikt op een YouTube-video die als zodanig is gemarkeerd, wordt deze niet afgespeeld en worden er geen gegevens verzonden naar de servers van YouTube. Pas wanneer je (nogmaals) expliciet op de video klikt, start de streamingdienst. Er wordt dan een verbinding tot stand gebracht met de YouTube-servers in de VS en YouTube ontvangt de informatie dat je deze betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee je bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als je bent ingelogd bij YouTube / Google, worden je gegevens direct toegewezen aan je account. Als je niet wilt dat je gegevens worden gekoppeld aan je YouTube-profiel, moet je uitloggen bij je account voordat je de video activeert. YouTube slaat jouw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of om zijn website naar behoefte vorm te geven. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op de behoeften afgestemde reclame aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over jouw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en om dit recht uit te oefenen moet u contact opnemen met YouTube of Google.

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen en verwerken van gegevens door YouTube vind je in hun privacybeleid. Daar vind je ook meer informatie over je rechten en instellingsmogelijkheden om je privacy te beschermen onder de huidige link www.google.de/intl/de/policies/privacy.

14. KINDEREN EN JONGEREN

In principe mogen personen jonger dan 18 jaar hun persoonlijke gegevens op het internet alleen doorgeven met toestemming van hun ouders of wettelijke voogden. Wij vragen kinderen en jongeren niet om dergelijke informatie, verzamelen deze niet en geven deze zeker niet door aan derden.

15. INFORMATIEBEVEILIGING

We hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang en in het bijzonder om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en (gegevens)integriteit te handhaven, bijvoorbeeld door deze op te slaan in datacenters die zich uitsluitend in Duitsland of de EU bevinden. Alle medewerkers en alle personen die betrokken zijn bij de gegevensverwerking (inclusief die van in opdracht gegeven dienstverleners) zijn door ons verplicht tot geheimhouding, naleving van de voorschriften voor gegevensbescherming en zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens.

Om de veiligheid tijdens de overdracht te beschermen, coderen we uw gegevens waar mogelijk met Secure Socket Layer (SSL) om misbruik door derden te voorkomen.

Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend aangepast aan de technologische ontwikkelingen.

16. UW RECHTEN ALS BETROKKENE

Als betrokkene, gemachtigde of anderszins gerechtigde hebt u de mogelijkheid om de volgende rechten te allen tijde schriftelijk of per e-mail tegen ons te doen gelden, voor zover contractuele of wettelijke bepalingen niet anders bepalen of de verwerking om andere redenen noodzakelijk is.

Gebruik hiervoor de contactmogelijkheden aan het begin van dit document.

Recht op informatie: U kunt te allen tijde informatie krijgen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen. Verzoeken om informatie dienen uitsluitend schriftelijk (brief) of in tekstvorm (e-mail) te worden gedaan. Om redenen van gegevensbescherming en vanwege het ontbreken van gekwalificeerde identificatiemogelijkheden wordt geen informatie verstrekt via de telefoon.

Recht op correctie: Als we persoonlijke gegevens rechtstreeks van u verwerken en u ontdekt onjuiste informatie of een noodzaak om deze bij te werken, bent u van harte welkom om ons hiervan op de hoogte te stellen voor correctiedoeleinden. in het geval van significante wijzigingen dient u de juiste bewijsstukken bij uw aanvraag te voegen (bijv. in het geval van naamswijzigingen als gevolg van een huwelijk of iets dergelijks).

Recht op verwijdering: U hebt te allen tijde het recht om ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Houd er rekening mee dat wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te bewaren in overeenstemming met wettelijke bewaarplichten. Wij zullen u dan informeren over deze gegevenscategorieën.

Recht op beperking: U kunt te allen tijde verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (gegevensexport): Aangezien u ons gewoonlijk geen persoonsgegevens verstrekt via onze websites, kunnen wij u hiervoor geen klassieke gegevensexportfunctie aanbieden. In elk geval zullen wij uw verzoek onderzoeken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en technische haalbaarheid en onmiddellijk contact met u opnemen over de implementatie.

Recht van bezwaar/herroeping: U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of uw gegeven toestemming herroepen met werking voor de toekomst.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten: U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van uw bevoegde staat als u van mening bent dat onze verwerking van persoonsgegevens over u in strijd is met de DS-GVO (Algemene Verordening Gegevensbescherming). U kunt het adres vinden op de website van de federale commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie in Berlijn (BfDI).

17. BEVOEGDE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VOOR GEGEVENSBESCHERMING

De volgende toezichthoudende autoriteit is verantwoordelijk voor Koblenz-Touristik GmbH:

De commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Rijnland-Palts

Hintere Bleiche 34

55116 Mainz

18. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Als u gebruik maakt van links naar externe websites die in het kader van onze website worden aangeboden, heeft onze informatie over gegevensbescherming geen betrekking op deze externe websites.

Op het moment van linken konden wij ons overtuigen van de juistheid van de gelinkte website(s) met betrekking tot inhoud en veiligheid, en wij controleren dit regelmatig. We hebben echter geen invloed op de verdere naleving van gegevensbeschermings- en veiligheidsvoorschriften van andere aanbieders of wijzigingen in de inhoud.

Als u klikt op links naar externe websites die op onze website worden weergegeven, kunnen deze externe websites gebruikersgegevens verzamelen als u op deze links klikt of anderszins de instructies van deze externe websites volgt, in het bijzonder als u bent ingelogd op andere platforms of dergelijke. Wij hebben geen controle over de gegevens die vrijwillig of onvrijwillig worden verzameld via advertenties of websites van derden. Informeer u daarom voor uw veiligheid ook op de websites van de andere aanbieders over de verklaringen inzake gegevensbescherming die daar worden verstrekt.

Als u een "onveilige" link opmerkt die afkomstig is van onze toepassingen, breng ons dan onmiddellijk op de hoogte zodat we de zaak kunnen onderzoeken. Hartelijk dank.

19. WIJZIGINGEN IN ONZE INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING

Als de wettelijke situatie of technische ontwikkelingen dit noodzakelijk maken, behouden wij ons het recht voor om onze beveiligings- en gegevensbeschermingsmaatregelen dienovereenkomstig te wijzigen. In dergelijke gevallen zullen we ook dit document aanpassen.

Let daarom op de huidige versie aan het begin van dit document.

20. VERDERE INFORMATIE

Als u meer informatie nodig hebt die niet in deze mededeling over gegevensbescherming wordt verstrekt, of als u meer informatie wilt over een specifiek punt, neem dan rechtstreeks contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via DSB-Service@3rd-mind.de.