Verklaring over toegankelijkheid

Als beheerder van de website streven wij (Koblenz Touristik GmbH) ernaar om de website te ontwerpen in overeenstemming met de relevante toegankelijkheidsvoorschriften. De volgende wettelijke voorschriften zijn op ons van toepassing:

Staatswet inzake gelijkheid voor gehandicapten (LGGBehM) en Verordening barrièrevrije informatietechnologie Rijnland-Palts (BITV RP).

Website

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website http://weinfestival-koblenz.de.

Publicatiedatum website

Deze website werd gepubliceerd op 11.11.2022.

Laatste update van de website

De inhoud van deze website werd voor het laatst op essentiële punten herzien op 19.01.2023.

Feedback en contactgegevens

Hebt u tekortkomingen opgemerkt in de barrièrevrije toegang tot inhoud op onze website of hebt u opmerkingen of vragen over barrièrevrije toegang? Neem dan contact met ons op via

Koblenz-Touristik GmbH
Bahnhofplatz 7
56068 Koblenz
Tel: 0261/30388-0
Fax: 0261/30388-11
E-mail: info@koblenz-touristik.de

Status van compatibiliteit met de vereisten

Deze website voldoet niet volledig aan de toegankelijkheidsvoorschriften die op ons van toepassing zijn. In detail:

Onverenigbaarheid met de toegankelijkheidswetgeving

De hieronder vermelde inhoud voldoet niet aan de relevante wettelijke voorschriften inzake toegankelijkheid:

  • De pagina is momenteel niet beschikbaar in gemakkelijke taal. Er worden momenteel plannen gemaakt om dit zo snel mogelijk in orde te maken.
  • De informatie wordt momenteel niet aangevuld met gebarentaal.
Evaluatiemethode

Zelftest volgens BITV.

Handhavingsprocedures

Als u van mening bent dat u bent benadeeld door een ontoereikend barrièrevrij ontwerp van onze website, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke handhavingsinstantie. U kunt hen bereiken op:

Staatscommissaris voor de belangen van gehandicapten

Ministerie van Sociale Zaken, Arbeid, Gezondheid en Demografie van de deelstaat Rijnland-Palts
Bauhofstraße 9
55116 Mainz
Telefoon: 06131 165342
Fax: 06131 16175342
E-mail: lb@msagd.rlp.de

Opstellen van deze Toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is afgegeven op 23.01.2023.
De verklaring is voor het laatst herzien op 23.01.2023.